Historie og VitenskapMenneskets historie er den mest fantastiske fortelling av dem alle. Samtidig forteller historien oss hvem vi er. Menneskets medfødte nysgjerrighet medvirket til utvikling av utrolig maskineri og grensesprengende tankebygninger. Ta del i vår spennende og levende historie.

Historien vår leverer nye kapitler hver eneste dag. Bli med på reisen!
Les mer…

viser 52 blader

I begynnelsen...Slik begynner en av verdens mest kjente historier, bibelens skapelsesberetning. Historien vår er full av fortellinger, skjebner, oppdagelser og drama. Alt som ligger bak oss har formet oss slik vi er i dag. Historie og vitenskap går hånd i hånd.

Små episoder, store begivenheter og de lange linjer, alle fører de til oss. Les om den spennende italienske renessansen, om sivilisasjonens utvikling i Mesopotamia eller om Viktoriatidens England. Nyere historie føler vi fortsatt på kroppen, som industrialiseringen og den kalde krigen.

Grensesprengende tankerBak vitenskapen ligger tanken og forestillingsevnen. Hvor kommer vi fra? Hvem er vi? Udødelige spørsmål som alltid har formet menneskets fremferd. Kultur og religion er resultater av disse spørsmålene. I dag har moderne vitenskap gitt oss svar på noe, men langt i fra alt.

Kategorien Historie og Vitenskap tilbyr fascinerende lesestoff for alle nysgjerrige mennesker. Arkeologiske utgravinger endrer tidligere oppfatninger, urgamle tekster forbløffer oss med sin modernitet. Middelalderens katedraler har overlevd kriger og naturkatastrofer. Å lese om historie og vitenskap er, i bunn og grunn, å lese om seg selv.
910034B8-F8F2-43F4-A6E0-26CEF68376D3