ØkonomiØkonomi gjennomsyrer alle deler av livet. Vår private økonomi kan fort påvirkes i positiv retning med et økonomiblad i huset. Mange har økonomi som en slags hobby. Hvordan skal vi få mest mulig ut av pengene våre?

Et abonnement på et økonomiblad kan fort spare deg for store penger!

Les mer…

Et nyttig språkEt møte med en bankfunksjonær kan ofte fortone seg som en time i latin. Vi blir tilbudt et lån, men vi forstår kanskje ikke språket som beskriver låneavtalen. Skal vi stole på funksjonæren som fremstiller avtalen som et kupp? Et økonomiblad kan lære oss finansverdenens språk, samt gi gode tips om investeringer og plasseringer.

Alle burde lese om økonomi. Det angår oss hele livet. Med enkle grep får vi kontroll over økonomien vår, og kan selv ta de rette avgjørelsene.

En del av livetØkonomi kan ses på som et litt komplisert spill. Med kunnskap øker selvtilliten, og du deltar med mer sikkerhet. Økonomi er også en viktig del av livet, som ingen av oss slipper unna. Derfor må vi bestrebe oss på å gjøre det beste ut av det. At kunnskap er makt, blir ekstra synlig innenfor økonomifaget.

I vårt utvalg finner du blader som tar seg av alt fra privatøkonomi til storfinans. Her finner også den erfarne økonom nyttig, og aktuelt stoff, fra den internasjonale finansverden.
910034B8-F8F2-43F4-A6E0-26CEF68376D3