NyheterAviser holder oss informerte på løpende bånd. Nyhetsmagasiner gir oss muligheten til å gå i dybden. En god objektiv oversikt er nødvendig for å danne seg meninger om politikk og konflikter. Les norske og internasjonale nyheter fra vårt rikholdige utvalg.

Få både siste nytt og dybdelesing rett hjem i postkassen.

Les mer…

Riktig informasjonPressefrihet og nøytral informasjon er grunnleggende elementer i et moderne demokrati. Nyhetene både skrives og formidles av mennesker. Derfor vil en viss subjektivitet alltid være tilstede. Det riktige bildet får vi kun ved å se verden fra forskjellige ståsteder.

Å holde seg med flere ulike aviser og nyhetsmagasiner gir deg grunnlaget for den gode debatt. Abonner gjerne på en engelsk- eller tyskspråklig avis. Verden ser alltid litt annerledes ut fra andre steder.

Generelt og spesifiktDe fleste liker å bli gitt det generelle nyhetsbildet, lokalt og internasjonalt. Samtidig har mange av oss spesielle interesser på ulike områder. Politiske omveltninger har ofte innvirkning på spesifikke fagområder. Finn avisene og nyhetsmagasinene som omtaler dine spesielle interessesfærer.

Barn og ungdom har også behov for relevante nyheter. Abonner på en avis som tar opp de unges spørsmål og problemstillinger. På den måten oppfordrer du til sunn og konstruktiv debatt i hjemmet. Du lærer samtidig de unge om verdien av den gode samtalen. Dette er en styrke i et samfunn som ofte føles overfladisk.
910034B8-F8F2-43F4-A6E0-26CEF68376D3