Glänta

Dette bladet er på Svensk

4/5 (104 stemmer)

Produktbeskrivelse

Glänta er et flott, tykt og innholdsmessig svært spennende tidsskrift. Ofte temanummer. Det tar opp debatt, filosofi, politikk, kunst m.m. I 1999 ble det utnevnt til årets kulturtidsskrift. Tidsskriftet utgis av Kulturforeningen Glänta, som også driver bokforlaget Glänta produktion. "Her er ingen 'snakkiser', ingen tekopper, ingen aftensanger, ingen merkelapper overhodet - bare velredigerte, skarpe artikler som perler på en snor. Svenskene er velsignet med en tidsskrifttype som savner sidestykke her hjemme: Glänta har skarp politisk brodd, uten dermed å minne om Vardøger. Dessuten klarer redaksjonen å integrere skjønnlitteratur og billedkunst i stoffmiksen, uten at disse bidragene framstår som innleide gjøglenumre. Det er ingen liten bragd" (Bendik Wold Klassekampen)

Land: Sverige
Språk: Svensk
Utgaver/år: 4
Forlag: Glänta
Startår: 1993
Sjefredaktør: Göran Dahlberg


Hvem leser bladet?

Menn: 48 %
Kvinner: 52 %
Alder: 40 - 80 år


500 tegn igjen
910034B8-F8F2-43F4-A6E0-26CEF68376D3