Norsk VVS

Dette bladet er på Norsk

3.5/5 (5 stemmer)

Produktbeskrivelse

Norsk VVS er et fagtidsskrift eid av Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening. Norsk VVS skal bidra til å fremme en samfunnsmessig fornuftig bruk av våre energiressurser, god hygiene og et utstrakt vern av indre og ytre miljø. Norsk VVS holder bransjen orientert om nyheter innen fagområder som energibruk, inneklima, klimateknikk, sanitærteknikk og nærliggende områder og relevant politikk. Norsk VVS skal også overvåke og drøfte den plass våre felles fag har i byggeprosessen.

Land: Norge
Språk: Norsk
Utgaver/år: 11
Forlag: NemiTek AS


Hvem leser bladet?

Menn: 50 %
Kvinner: 50 %


500 tegn igjen
910034B8-F8F2-43F4-A6E0-26CEF68376D3