Datavernspolicy for Mediafy AB

Datavernspolicy for Mediafy AB 2018-07-05

Informasjon til deg som kunde eller bruker

Dette er den sentrale datavernspolicy for tjenestene som tilbys via websider og applikasjoner av Mediafy AB og selskapets datterselskaper.

Vi lagrer personinformasjonen din når du blir kunde eller bruker. Dette gjøres for at vi skal kunne tilby og forbedre våre tjenester og gi deg tilbud som tilgodeser dine behov. Under følger informasjon om håndteringen av din personlige informasjon og dine rettigheter.

Vi bruker informasjon som vi samler inn om våre kunder og brukere til tre hovedsakelige formål:

• Å bedrive vår virksomhet, innfri forpliktelser i henhold til lover og tilby, forbedre og tilpasse våre tjenester og produkter
• Å tilby personlig tilpassede tjenester for individuelle brukere
• Å informere og kommunisere med våre kunder og brukere, for eksempel gjennom kampanjer

For å kunne gjøre dette kombinerer vi innsamlet data for å kunne gi deg en smidigere, personlig tilpasset og mer konsekvent opplevelse. For å forbedre beskyttelsen av din integritet har vi gjort hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.


Personopplysningsansvarlig

Ansvarlig for håndteringen av personopplysninger er:
Mediafy AB med organisasjonsnummer SE556619820501


Formål med håndteringen og rettslig grunnlag

Dine opplysninger vil bli behandlet i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg, for eksempel i forbindelse med kjøp, fakturering, levering og support. Utover dette brukes opplysningene for at vi skal kunne gi deg personlige tilbud. Håndteringen baseres på avtalen og gjensidig juridisk forpliktelse som oppstår når du for eksempel har gjennomført en bestilling.

Markedsføring sendes til deg basert på enten samtykke eller en interessevurdering gjennomført av personopplysningsansvarlig. Data som håndteres er informasjon du selv oppgir du blir kunde hos oss eller kontakter oss, for eksempel via e-post eller telefon. Data blir også skapt når du logger inn på våre tjenester og i form av cookies når du besøker våre websider.


Personopplysninger som lagres

Vår målsetning er å lagre så få av dine personopplysninger som mulig.

Navn og kontaktopplysninger. Vi samler inn ditt for- og etternavn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, leveringsopplysninger og andre lignende kontaktopplysninger.

Personnummer. I noen få tilfeller trenger vår leverandør ditt personnummer, som oftest i forbindelse med at leverandøren (ofte et forlag) er de som sender faktura til deg. I slike tilfeller lagrer vi personnummeret frem til at leverandøren har bekreftet at de har mottatt det. Deretter sletter vi personnummeret.

Demografisk data. I noen tilfeller vet vi din alder basert på informasjon du har gitt oss. Dersom du oppgir ditt postnummer vet dermed også din hjemby.

Brukerdata. Vi lagrer din ordrehistorikk og hvilke av våre produkter du har sett på.

Overføring av personopplysninger

Vår målsetning er å forsikre oss om at vi overfører dine opplysninger på en sikker måte og så sjeldent som mulig.

Vi er nødt til å gi den aktuelle leverandøren dine personopplysninger for enhver bestilling da de trengs i forbindelse med levering av dine produkter. Ved bestilling

Overføring av personopplysninger

Vår målsetning er å forsikre oss om at vi overfører dine opplysninger på en sikker måte og så sjeldent som mulig.

Vi er nødt til å gi den aktuelle leverandøren dine personopplysninger for enhver bestilling da de trengs i forbindelse med levering av dine produkter. Ved bestilling hvor leverandøren er lokalisert utenfor EES/EU vil personopplysningene dermed overføres til et land og selskap utenfor EES/EU. Du kan se opprinnelsesland for disse produktene på vår hjemmeside. Ved en slik overføring vil leverandøren gjøre hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å verne om personopplysningene på best mulig måte. Personopplysninger kan gis ut til myndigheter i henhold til lover og til eventuelle samarbeidspartnere som leverer støttetjenester (for eksempel IT-tjenester) på den måten og i den utstrekning som kreves for at vi skal kunne innfri våre forpliktelser til deg og i markedsføringsformål.


Lagring og kassasjon


Vår målsetning er å slette dine personopplysninger så snart vi ikke har bruk for dem. Vi trenger dine personopplysninger for å kunne levere produktet du har kjøpt og for å kunne håndtere eventuelle problemer under abonnementets levetid. Derfor lagres dine personopplysninger så lenge kundeforholdet er aktivt.

14 måneder etter ditt siste kjøp sletter vi dine personopplysninger. Merk dog at din e-postadresse og fornavn kan lagres i lengre tid, gitt at du åpner våre nyhetsbrev. Dersom du ikke åpner våre nyhetsbrev slettes disse opplysningene automatisk 6 måneder etter at ditt senest åpnede nyhetsbrev ble sendt ut.

Når dine personopplysninger slettes lagrer vi fortsatt din brukerdata og demografiske data. Dog kan vi umulig vite hvem denne dataen tilhører. Dataen hjelper oss å forbedre våre tjenester og gi nye kunder personlige tilpasninger.


Dine rettigheter som registrert

Du har rett til å:

• Når som helst og uten begrunnelse gjenkalle all håndtering basert på ditt samtykke
• Blokkere dine opplysninger for bruk i forbindelse med markedsføring
• Motsette deg personopplysningshåndtering som utføres med interessevurdering. Dersom du motsetter deg slik håndtering vil personopplysningsansvarlig kun fortsette håndtering hvis det foreligger en tvingende berettiget grunn.
• Forlange rettelse av eventuelt feilaktige opplysninger.
• Forlange å bli slettet. Dette kan kun gjennomføres forutsatt at vi ikke er forpliktet til å beholde opplysningene av annen lovlig grunn, for eksempel regnskaps- eller skattelover.
• Forlange å få et registeruttrekk som viser opplysningene som håndteres. Uttrekket skal leveres ut innen tretti (30) dager.

For å endre dine personopplysninger eller forlange et registeruttrekk, vennligst ta kontakt med vår kundeservice via e-post på [email protected] eller telefon 21 67 61 15.


Sikkerhet

Vår målsetning er at dine personopplysninger skal være i sikre hender hos oss. Mediafy AS gjør hensiktsmessige tekniske og organisatoriske informasjonssikkerhetstiltak for å oppnå dette og for å forhindre og begrense risikoer som er forbundet med utgivelse av personopplysninger, som uberettiget tilgang, avslørende, misbruk, forandringer eller ødeleggelse.
910034B8-F8F2-43F4-A6E0-26CEF68376D3